Ured direktora

URED DIREKTORA
Igor Uremović, dipl. ing., direktor Društva           
tel.  403 525       fax. 403 528       
e-mail:
igor.uremovic@vodovod-zrnovnica.hr
 
TAJNIŠTVO
Željka Tonković, voditelj općih poslova, tajnik Društva   
tel. 403 525        fax.  403 528      
e-mail: 
zeljka.tonkovic@vodovod-zrnovnica.hr