23.03.2020

Obustava obračuna zateznih kamata

Obustava obračuna zateznih kamata
Poštovani korisnici,

zbog situacije sa COVID - 19 virusom, te s obzirom da blagajne Društva zbog iste ne rade, za kašnjenje u plaćanju računa isporučene komunalne usluge  neće se obračunavati zatezne kamate za prethodni mjesec kao ni sve naredne, do daljnjega.