04.02.2019

Poziv vlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pianja uspostave stvarne služnosti u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine - izgradnja vodoopskrbe naselja Breze