04.02.2019

Poziv vlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pianja uspostave stvarne služnosti u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine - izgradnja vodoopskrbe naselja Breze

Copyright © 2019 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana