27.07.2018

Potpisani ugovori za četiri EU projekta u iznosu od 1,5 milijarde kuna

U Hrvatskim vodama su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za EU projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova: Novi Vinodolski, Novalja, Umag i Vrbovec. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i krajnji korisnici, vodno-komunalne tvrtke.

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Vrijednost projekta iznosi 459,5 milijuna kuna od čega su bespovratna EU sredstva 261,1 milijuna kuna (71,03 %), a nacionalno sufinanciranje je 106,5 milijuna kuna (28,97%). Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do kolovoza 2023. godine.

Glavni ciljevi provedbe projekta su rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže, izgradnja novih dijelova mreže javne vodoopskrbe i javne odvodnje, priključenje novih korisnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica.

Projektom će se izgraditi više od 90 kilometara cjevovoda, 24 crpne stanice te će 14 427 stanovnika imati mogućnost priključenja na sustav.


Ukupna vrijednost četiri projekta iznosi 1,5 milijarde kuna od čega Je 852 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU-a što predstavlja 10,68% ukupno alociranih sredstava za projekte vodno – komunalne infrastrukture. Razdoblje provedbe projekata je od 2018. – 2023. godine.

„Sad nakon ovog djela procesa, zapravo slijedi onaj najvažniji, a to su natječaji i izvođenje radova. Ono čemu se veselim je da smo ušli u prvu fazu apsorbcije ovih milijardu i pol kuna, no međutim ono što preostaje je teži dio posla,“ rekao je ministar Ćorić.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- - 2020.“ do sada je odobreno ukupno 35 projekata što predstavlja 94% alociranih sredstava. Ukupno odobrena bespovratna EU sredstva za vodnokomunalne projekte koje su Republici Hrvatskoj na raspolaganju iznose 7,5 milijardi kuna.

„Naš cilj je maksimalno iskoristiti dostupnu alokaciju, a samim time i povećati dostupnost vode za ljudsku potrošnju, očuvati tlo i podzemne vode te osigurati kvalitetniji život s obzirom na to da će se oko 30 000 stanovnika u ovim gradovima i općinama spojiti na sustave odvodnje,“ zaključio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.