26.07.2018

Rekordni iznosi - U sustav odvodnje Crikvenice i Novog ulaže se čak 460 milijuna

Rekordni iznosi - U sustav odvodnje Crikvenice i Novog ulaže se čak 460 milijuna

Zajednički projekt dvaju gradova obuhvaćat će naselja Novi Vinodolski, Povile i dio Grabrova koji su dio Grada Novog Vinodolskog te naselja Crikvenica i Selce koji su dio Grada Crikvenice

CRIKVENICA U srijedu ujutro potpisan je Ugovor o partnerstvu na projektu Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, čime su stvoreni preduvjeti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta aglomeracije. Vrijednost projekta iznosi gotovo 460 milijuna kuna, a Europska unija sudjeluje s 261 milijun kuna.

 

Projekt će obuhvaćati naselja Novi Vinodolski, Povile i dio Grabrova koji su dio Grada Novog Vinodolskog te naselja Crikvenica i Selce koji su dio Grada Crikvenice. Većina projekta (62,5 posto) provest će se na području Grada Crikvenice. Cilj je usklađenje ovih područja s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe u duljini od 16 kilometara te ukupno 76 kilometara kanalizacije.

Na sustav odvodnje izgradit će se 13 novih crpnih stanica, a rekonstruirat će se njih 11. Na sustavu pročišćavanja izgradit će se dva nova uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja pročišćavanja. Uz UPOV Novi Vinodolski izgradit će se i postrojenje za solarno sušenje mulja koje će obrađivati mulj iz oba UPOV-a.

Pozitivan učinak

Do završetka projekta dva javna isporučitelja vodnih usluga, Vodovod Žrnovnica i Murvica, formirat će jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga koji će funkcionirati na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Vinodolske općine. Ovaj bi projekt trebao imati pozitivan učinak na zdravstvene uvjete za stanovništvo, održivost okoliša, kao i razvoj turizma.

Direktor KTD-a Vodovod Žrnovnica Igor Uremović na sjednicama gradskih vijeća prezentirao je projekt te su vijećnici glasali za odluku. Na obje sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku i time ovlastili gradonačelnike Velimira Piškulića i Damira Rukavinu za potpisivanje Ugovora o partnerstvu na projektu. Nositelj projekta je KTD Vodovod Žrnovnica, a partneri su Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Murvica.

Klenovica-Smokvica-Vinodolska općina

Pored postojećeg projekta koji kreće u realizaciju, prezentiran je i projekt »Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Klenovica-Smokvica-Vinodolska općina«, čiji je cilj izrada studijske dokumentacije i aplikacija za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova.

U utorak su prezentirani rezultati analiza i moguća rješenja za sustave odvodnje otpadnih voda u aglomeraciji Klenovica-Smokvica te Vinodolskoj općini. Prezentaciju je pripremio direktor Hidroprojekt-inga Luka Jelić. Za Klenovicu i Smokvicu predlaže se samostalni sustav s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja. Za sva naselja u Vinodolskoj općini prezentirane su po dvije opcije. Naselja bi mogla imati samostalni sustav, no preporučene opcije uključuju spajanje na postojeće sustave.

Tako bi se sustavi u Driveniku, Triblju i Grižanama spojili na UPOV-e u Crikvenici, a sustav u Bribiru na UPOV u Novom Vinodolskom. Naručitelj ovog projekta također je KTD Vodovod Žrnovnica, a rok za izradu studijsko-projektne i natječajne dokumentacije je 30. ožujka 2020. godine.

Ključna suradnja

Ipak, crikvenički vijećnici su uz pohvale izrazili i razloge za zabrinutost. Sonja Polonijo spomenula je primjer otoka Krka gdje radovi nisu tekli glatko te je došlo do penalizacije, no dodala je da se nada da će ovdje sve biti u redu. Uremović je naglasio da projektu moraju pristupiti s mnogo ozbiljnosti te je dobra suradnja između partnera ključna, no dodao je i da će im upravo negativna iskustva drugih pomoći da izbjegnu ponavljanje istih grešaka. Branko Kleković smatra da bi se problemi mogli javiti zbog manjka izvođača radova. Uremović je dodao da ga više brinu cijene ako potražnja uistinu bude veća od ponude.

Ugovor o sufinanciranju projekta potpisuje se danas u Zagrebu između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda te korisnika projekta KTD-a Vodovod Žrnovnica. Osim 261 milijun kuna europskog novca, Hrvatske vode osigurat će 39 milijuna kuna, a isti iznos osigurat će i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. KTD Vodovod Žrnovnica i Murvica zajednički će pridonijeti s 28 milijuna kuna. Ukupan iznos s PDV-om je 459.545.345,35 kuna, što je jedna od rekordnih investicija u ovaj kraj.