OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001 (Sustav upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika) je međunarodna smjernica u kojoj su sadržani zahtjevi koji organizaciji omogućuju upravljanje rizikom i poboljšavanje učinka poslovanja.
OHSAS 18001 omogućuje organizaciji poznavanje i upravljanje svim mogućim rizicima koji su rezultat svakodnevnih normalnih aktivnost, ali I izvanrednih situacija.



OHSAS

OHSAS (eng)
Copyright © 2019 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana